۱۳۹۴-۰۶-۰۹

پایان نامه های مرمت

1. عنوان : بررسی و آسیب شناسی بزرگترین قرآن بایسنغری و ارائه طرح مرمت آن/ 1377      
دانشجو: مهندس اکرم شاد کام               دانشگاه : دانشگاه هنر - دانشکده پردیس اصفهان
کد دیوئی: ب 17 ث 297/19

2. عنوان : شیوه های مرمت نوین در آثار شیشه / تابستان 1381
دانشجو: نرگس احمدی               دانشگاه : مرکز آموزش عالی فرهنگیان ثامن الحجج (ع) مشهد
کد دیوئی: ش 284 الف 666/122

3. عنوان : مقایسه دیدگاه سنتی و نوین در مرمت فرش / شهریور 1385
دانشجو: منا سلانی                           دانشگاه : دانشگاه هنر اصفهان -دانشکده مرمت
کد دیوئی: م 651 س 746/7

4. عنوان : بررسی حفاظتی مرمتی ساختار کاغذی بدنه قلمدان های روغنی و مرمت دو نمونه قلمدان کاغذی روغنی دوره قاجار / بهار 1375
دانشجو: فریبا مجیدی               دانشگاه : دانشگاه هنر اصفهان -دانشکده پردیس
کد دیوئی: ب 285 م 745/59

5. عنوان : بررسی مبانی نظری و عملی مرمت و روتوش در آثار و نقاشی های مذهبی(مرمت تابلوی شهادت حضرت علی اکبر(ع) عمل جلال الدین حسینی ) / بهار 1383
دانشجو: مهدی ضابط نیا           دانشگاه : دانشگاه هنر - دانشکده پردیس اصفهان
کد دیوئی: ب 11 ض 751/63

6. عنوان : شیوه های نوین مرمت نقاشی قهوه خانه ای
دانشجو: صدیقه خبازی            دانشگاه : مرکز آموزش عالی فرهنگیان ثامن الحجج (ع) مشهد
کد دیوئی: ش 313 خ 759/955

7. عنوان : ارائه روش های تشخیص آسیب در آثار فرهنگی خاتم سازی شده و روش حفاظت و مرمت خاتم/ 1374
دانشجو: سید محمد بهروز         دانشگاه : دانشگاه هنر - دانشکده پردیس اصفهان
کد دیوئی: ا لف 852 ب 761/2

8. عنوان : مطالعه و بررسی فنی پرچم (واقعه جهاد اسلامی عشایر عرب خوزستان علیه استعمار انگلستان در جریان جنگ جهانی اول 1293 هـ ش) و ارائه طریق حفاظت و نگهداری این نوع آثار / تابستان 1391
دانشجو: فائزه باغانی             دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی وا حد تهران مرکزی دانشکده هنر و معماری
کد دیوئی: م 229 ب 929/920955
برچسب‌ها

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود