اخبار

سالن آبزیان
۲۸ خرداد ۱۳۹۴
گنجینۀ صدف و آبزیان دریایی موزۀ آستان قدس رضوی، با نمایش موجودات و جانوران متنوع و گوناگون اقیانوس‎ها و دریاهای مختلف جهان یکی از جذاب‎ترین و دیدنی‌ترین گنجینه‎های موزه حرم رضوی است.
فرش شاه عباسی
۲۲ خرداد ۱۳۹۴
مجموعه‌ای از نفیس‌ترین قالی‌های بافت مناطق گوناگون شهری، روستایی و عشایری ایران، از دوره صفویه تاکنون، نمایی چشم‌گیر از هنر و فرهنگ اسلامی ایرانی را به نمایش گذاشته است.
سالن تمبر
۲۰ خرداد ۱۳۹۴
اولین تمبر محیط زیست که در سال 1362 به مناسبت حملۀ هوایی رژیم بعث عراق به چاه‌های نفتی خلیج فارس در ایران به چاپ رسید، در گنجینۀ تمبر، سکه و اسکناس آستان قدس رضوی در حال نمایش است.
تصویر سکه
۱۸ خرداد ۱۳۹۴
مجموعه‌ای نفیس از سکه‌های ضرب چکشی سلسله‌های مختلف ایران توسط "محمدصادق محفوظی" مجموعه‌دار و رئیس مرکز دایره‌المعارف انسان‌شناسی در تهران به موزه آستان قدس رضوی اهدا شد.
سالن سکه
۱۸ خرداد ۱۳۹۴
سکه طلای نفیس دوران حکومت بزرگ خاندان هاشمی بر حجاز، توسط یک مجموعه‌دار سکه، به گنجینه تمبر، اسکناس و سکه موزه مرکزی آستان‌قدس‌رضوی اهدا شد.