اخبار

روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی
۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
موزه رضوی شما را به مشارکت در یک اقدام فرهنگی هنری دعوت می نماید.
۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
چهل‌ونهمین برنامه از سه‌شنبه‌های فرهنگی سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، در روزهای کرونایی به صورت مجازی برگزار شد.
معاون موزه ها و ترویج میراث فرهنگی آستان قدس رضوی
۲۵ فروردین ۱۳۹۹
بر خود فرض می دانم که پیام دلتنگی مان برای پذیرایی از حضور نوروزی گرم و همیشگی تان را از جانب خود و همکارانم در موزه رضوی به شما ابلاغ نمایم.
روایتی از 83 سال فعالیت خادمان فرهنگی در موزه‌های آستان قدس رضوی
۲۲ اسفند ۱۳۹۸
در کنار سایر موزه‌هایی که در ایران وجود دارد، موزه های آستان قدس رضوی به دلیل مجاورت با بارگاه منور رضوی و وجود گنجینه های متنوع جایگاهی ویژه در بین زائران و گردشگران دارد.
چهل و هشتمین سه‏ شنبه فرهنگی
۲۱ اسفند ۱۳۹۸
چهل و هشتمین برنامه «سه‏ شنبه های فرهنگی آســتان قدس رضوی»؛ با رونمایی آثار فرهنگی و نفایس گنجینه رضوی، ســه شــنبه مورخ 20 اسفند ماه، در فضای مجازی برگزار شد.