اخبار

نمایش ابزار و آلات دریانوردی در گنجینه نجوم
۱۰ آذر ۱۳۹۸
به مناسبت روز نیروی دریایی، ابزار و آلات دریانوردی در موزۀ آستان قدس رضوی به نمایش درآمد. مسئول گنجینه نجوم آستان قدس رضوی اعلام کرد: به علت اهمیت نجوم در دریانوردی، ویترین شیشه‌ای وسط سالن موزه نجوم