سایر موضوعات

پایان نامه
معرفی و بررسی وسایل شستشو و غبارروبی حرم مطهر رضوی / 93-1392
دانشجو: مصطفی حسن زاده
دانشگاه: دانشگاه سوره- دانشکده هنر
کد دیوئی: -
پایان نامه
مطالعه تطبیقی تحلیلی نقوش سفالینه های عصر اسلامی موزه آستان قدس رضوی / 92-1391
دانشجو: لیلا محمدی فرد
دانشگاه: دانشگاه سوره- دانشکده هنر
کد دیوئی: م 35 م 738/0955
پایان نامه
مطالعه و بررسی فنی پرچم (واقعه جهاد اسلامی عشایر عرب خوزستان علیه استعمار انگلستان در جریان جنگ جهانی اول 1293 هـ ش) و ارائه طریق حفاظت و نگهداری این نوع آثار / 1391
دانشجو: فائزه باغانی
دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی وا حد تهران مرکزی- دانشکده هنر و معماری
کد دیوئی: م 229 ب 929/920955
پایان نامه
نقش و رنگ در کاشی های دوره صفوی حرم مطهر امام رضا (ع) و مقایسه آن با بناهای هم دوره در اصفهان / 1391
دانشجو: بهاره مقدم
دانشگاه: دانشگاه آزاد ابهر- دانشکده ادبیات و علوم انسانی
کد دیوئی: -
پایان نامه
رویکرد طبقات اجتماعی ایرانیان در برخورد با مسلمانان تا آغاز قرن سوم هجری / 1390
دانشجو: مریم موسوی
دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
کد دیوئی: ر 842 م 955/04
پایان نامه
بررسی کارکردهای حمام مهدی قلی بیگ مشهد بعنوان یک حمام عمومی در زندگی مردم / 1389
دانشجو: فاطمه فلاح
دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی
کد دیوئی: ب 826 ف 391/64