معماری

طراحی مدرسه هنر و معماری (با محوریت تلفیق فضای سبز و معماری) / 1392
دانشجو: حمیدرضا عامری سیاهویی
دانشگاه: دانشگاه پیام نور- دانشکده معماری
کد دیوئی: ط 547 خ 727/047
طراحی معماری موزه محرم و عاشورا در اردبیل با تاکید بر نمادهای آیینی / 1391
دانشجو: زهرا دانش آرانی
دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی -دانشکده هنر و معماری
کد دیوئی: ط 241 د 722/52
دستیابی به چگونگی روشنایی به حرم امام رضا(ع) / 1390
دانشجو: روح افزا قدوسی
دانشگاه: دانشگاه هنر -دانشکده هنر های کاربردی
کد دیوئی: ب455 ق 297/7672
تاریخ هنر معماری عثمانی / 1381
دانشجو: مریم یزدی
دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی -دانشکده الهیات و معارف اسلامی
کد دیوئی: ت 52 ی 709/561
تاریخ هنر و معماری اسلامی دوره مغولان هند (گورکانیان) / 1381
دانشجو: امیر حسین رضایی مزینانی
دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی -دانشکده الهیات و معارف اسلامی
کد دیوئی: ت 581 ر 720/954
بررسی نقوش هندسی و گره های حرم مطهر امام رضا (ع) / 1381
دانشجو: مریم رضائیان- محمد صادقی
دانشگاه: مرکز آموزش عالی فرهنگیان ثامن الحجج (ع) مشهد
کد دیوئی: ب575 ر 297/7672