مقالات

موزه مردم شناسی
۲۲ فروردین ۱۳۹۵
عوامل موثر بر شرایط جوی یک منطقه را عوامل اقلیمی گویند. شناخت عوامل اقلیمی به منظور استفاده از نیروهای طبیعی در طراحی ساختمان امری مهم محسوب می شود.
پیراهن طلسمات مجموعه ای از نمادهای آیینی و فرهنگی
۱۷ دی ۱۳۹۴
آثار به جا مانده از زندگی اجتماعی انسان‌ها از ابتدا تا کنون نشان دهنده‌ی توجه آنان به نیروهای ماوراءلطبیعه است. آن‌ها همواره سعی کرده‌اند از قدرت‌های برتر در مشکلات کمک و یاری جویند.
نقل حماسه عاشورا
۲۲ آذر ۱۳۹۴
این نقاشی ادامه سنتی چند هزار ساله است. سنتی که داستان‌های حماسی در سفالینه‌های باستان و مفرغ‌های لرستان را به نقش برجسته‌ای هخامنشی و نقاشی‌های شاهنامه در نگارگری پیوند می‌دهد.