هنرمندان

مشاهیر و هنرمندان
سلطان علی مشهدی

نظام الدین سلطانی معروف به سلطان‌علی مشهدی (۸۳۹-۹۲۶ ه‍.ق) ملقب به «سلطان الخطاطین» از خوشنویسان ایرانی و از معروفترین نستعلیق‌نویسان قرن نهم و دهم ایران است. هیچ یک از نستعلیق‌نویسان قدیم در زمان خود به اندازه او صاحب شهرت نشده‌اند. تمام کتیبه‌های مصر، مدارس هرات را که از بناهای سلطان حسین بایقرا و امیر علیشیر نوائی است، سلطانعلی به خط نستعلیق اعلای جلی نوشته است. شیوه او در نستعلیق‌نویسی نزد خوشنویسان دربار گورکانیان هند بسیار مورد توجه بود.
او به سال ۸۴۱ در مشهد متولد شد و پس از کسب کمالات به دربار سلطان ابوسعید گورکانی و سلطان حسین بایقرا راه یافت. سلطان علی مشهدی در سن ۸۵ سالگی در سال ۹۲۶ بدرود حیات گفت. وی شاگرد مولانا اظهر تبریزی بود و شاگردانی چون سلطان محمد نور، سلطان محمد خندان و میرعلی هروی را تعلیم داد.
مهمترین تالیف او رساله منظومی است در قالب مثنوی که به قواعد خط پرداخته که بعدها به آن عنوان «صراط السطور» را داده‌اند و میرعلی هروی آن‌را «صراط الخط» نامیده است؛ هرچند خود سلطان‌علی، هیچ نامی بر آن ننهاده بود.

مشاهیر و هنرمندان
محمد شفیع ارسنجانی

حاج ملا محمد شفیع، پسر ملا علی عسکر ارسنجانی از شعرای عصر 14هجری قمری است مانند پدر خود که در خط نسخ سرآمد پیشینیان بوده و خطاطی بی‌مانند بوده که بعد از میرزا احمد نیریزی احدی در خط نسخ به پایه او نرسیده است و اغلب به کتابت قرآن مجید اشتغال داشته زمان وفاتش به دست نیامد. پدرش در سال 1302 هـ . ق در ارسنجان وفات یافته است.
درکتابخانه آستان قدس رضوی دو قرآن به خط نسخ عالی و ممتاز از این پدر و پسر موجود است که به سالهای 1281 و 1303 هـ . ق انجام یافته است.

میر عبدالقادر حسینی شیرازی
میر عبدالقادر حسینی شیرازی

میر عبدالقادر حسینی شیرازی از خوشنویسان پُر کار و معروف نیمه قرن دهم و اوایل قرن یازدهم هجری است که به هندوستان مهاجرت کرده و در «گلکنده دکن» پایتخت سلاطین قطب شاهی رحل اقامت افکنده و قرآنهای زیادی نوشته است و به خط ریحان ممتاز است. این نویسنده توانا در سایر خطوط نیز دست داشته است.