هنرمندان

مشاهیر و هنرمندان
عبدالله صیرفی تبریزی

عبدالله صیرفی فرزند محمود تبریزی شاگرد سید حیدر گنده نویس است وی در کتیبه نویسی تسلط داشت و بسیاری از کتیبه های عمارات تبریز از جمله عمارت معروف (استاد و شاگرد) به خط او بوده است. عبدالله صیرفی معاصر اولجایتو محمد خدابنده (716-703هجری) بوده از آثار موجود وی چند قطعه به اقلام اصول در کتابخانه های استانبول است که تاریخ هایی بین 721 و 734 دارد. و نیز قرآنی به خط او در موزه اسلامی ترک است به قلم نسخ و ثلث و رقاع مورخ به تاریخ 747 هـ .ق.
قرآنی موجود درگنجینه قرآن آستان قدس رضوی به خط عبدالله صیرفی نشان می دهد که به سال 720 هجری نوشته است.
تاریخ وفات عبدالله صیرفی تبریزی را سال 813 هـ . ق ضبط کرده اند

مشاهیر و هنرمندان
حسین خان شیخ

حسین خان شیخ (1370 – 1289 هـ .ش) از نقاشان ایرانی فرزند میرزا محمدعلی خان خواهرزاده دکتر محمد شیخ است. وی از آخرین شاگردان کمال الملک بوده که پس از گذراندن دوره مدرسه صنایع مستظرفه به اروپا سفری داشت و پس از بازگشت سرپرستی هنرستان کمال الملک را به عهده گرفت. شیخ «از نادرکسانی است که به تعلیمات استادش بیش از حدِ انتظار وفادار ماند. وی در طراحی های خود تا حدودی به آزادی سازی فرم از قید و بندهای پرداخته و خطوط خود را با قدرت هر چه تمام تر و با بی پروایی کامل در کنار هم نشانده است.» شیخ در مورد آثارش گفته است:« من به سبک کلاسیک و تا حدودی به ناتورالیسم عشق می ورزم و اگر گاهی از قوه خیال سود برده و به کارهای خیالی پرداخته ام آن خیال چیزی جز تجسم فضایی عینی و نشانه هایی از طبیعت محسوس نبوده است و نه از جهان نامرئی و خیال های مبهم که به دنبال روانکاوی به ضمیر ناآگاه بشر می تازد. من هیچگاه نخواسته ام آثارم ابهام انگیز و تجسم کننده جهان نامتجسم در حیطه رویا و خواب و خیال باشد و از وضوح تصاویر خود بکاهم .» استاد عباس کاتوزیان یکی از شاگردان او بوده است. نقاشی ظرف و میوه از آثار او اهدائی خانم فاطمه حیدری است.