هنرمندان

مشاهیر و هنرمندان
حسین خان شیخ

حسین خان شیخ (1370 – 1289 هـ .ش) از نقاشان ایرانی فرزند میرزا محمدعلی خان خواهرزاده دکتر محمد شیخ است. وی از آخرین شاگردان کمال الملک بوده که پس از گذراندن دوره مدرسه صنایع مستظرفه به اروپا سفری داشت و پس از بازگشت سرپرستی هنرستان کمال الملک را به عهده گرفت. شیخ «از نادرکسانی است که به تعلیمات استادش بیش از حدِ انتظار وفادار ماند. وی در طراحی های خود تا حدودی به آزادی سازی فرم از قید و بندهای پرداخته و خطوط خود را با قدرت هر چه تمام تر و با بی پروایی کامل در کنار هم نشانده است.» شیخ در مورد آثارش گفته است:« من به سبک کلاسیک و تا حدودی به ناتورالیسم عشق می ورزم و اگر گاهی از قوه خیال سود برده و به کارهای خیالی پرداخته ام آن خیال چیزی جز تجسم فضایی عینی و نشانه هایی از طبیعت محسوس نبوده است و نه از جهان نامرئی و خیال های مبهم که به دنبال روانکاوی به ضمیر ناآگاه بشر می تازد. من هیچگاه نخواسته ام آثارم ابهام انگیز و تجسم کننده جهان نامتجسم در حیطه رویا و خواب و خیال باشد و از وضوح تصاویر خود بکاهم .» استاد عباس کاتوزیان یکی از شاگردان او بوده است. نقاشی ظرف و میوه از آثار او اهدائی خانم فاطمه حیدری است.