۱۳۹۸-۰۴-۰۶

سه شنبه فرهنگی-12 (معرفی نفایس گنجینه رضوی)

معرفی یکی از قدیمی ترین و نفیس ترین قالیجه های جهان و اسناد فرش های گنجینه رضوی

جهت دریافت بروشور معرفی، فایل ضمیمه را دانلود نمایید.