۲۵ تیر ۱۳۹۸

سه شنبه فرهنگی-15 (معرفی نفایس گنجینه رضوی)

معرفی نشریه بلدالامین؛ قدیم‏ ترین روزنامه شهرداری مشهد، موجود در گنجینه رضوی

جهت دریافت بروشور معرفی، فایل ضمیمه را دانلود نمایید.