۲۰ مهر ۱۳۹۸

سه شنبه فرهنگی-25 (معرفی نفایس گنجینه رضوی)

معرفی بزرگترین مجموعه اسناد تعزیه خوانی در ایران، موجود در گنجینه رضوی

جهت دریافت بروشور معرفی، فایل ضمیمه را دانلود نمایید.