۲۰ مهر ۱۳۹۸

سه شنبه فرهنگی-26 (معرفی نفایس گنجینه رضوی)

معرفی یکی از قدیم‏ ترین نسخه های خطی کلیات محتشم کاشانی، موجود در گنجینه رضوی

جهت دریافت بروشور معرفی، فایل ضمیمه را دانلود نمایید.