۲۰ مهر ۱۳۹۸

سه شنبه فرهنگی-27 (معرفی نفایس گنجینه رضوی)

معرفی مجموعه نشریه ها و مجموعه موضوعی دوره دفاع مقدس، موجود در گنجینه رضوی

جهت دریافت بروشور معرفی، فایل ضمیمه را دانلود نمایید.