۳۰ بهمن ۱۳۹۸
در مراسم چهل‌وپنجمین سه‌شنبه فرهنگی عنوان شد

وقف یکصد سکه نفیس قبل از اسلام به موزه آستان قدس رضوی

مجموعه‌دار مشهدی تعداد 100 قطعه سکۀ تاریخی نفیس و نادر متعلق به دوران پیش از اسلام را وقف موزۀ آستان قدس رضوی کرد.

محمدتقی صفار، مجموعه‌دار سکه در تازه‌ترین اقدام خود مجموعه‌ای شامل 100 قطعه سکۀ نفیس و تاریخی را وقف گنجینه سکه و اسکناس آستان قدس رضوی کرد. این درحالی است که با این مجموعه، تعداد سکه‌های وقفیِ این کارشناس سکه به موزه آستان قدس، به 500 قطعه رسید. صفار در خصوص این مجموعه تصریح کرد: تعداد 69قطعه از این سکه‌ها متعلق به دوران ایلخانان مغول از جمله محمد خدابنده اولجایتو است که در شهرهای مختلف ضرب شده و از کیفیت بسیار خوبی برخوردار است.

وی با بیان اینکه در این مجموعه سکه‌های فوق‌العاده نایابی از دوره ساسانی وجود دارد اظهار داشت: تعدادی از این سکه‌ها متعلق به ویستهم، دایی خسروپرویز، است که سکه‌های ویستهم با این کیفیت بسیار محدود است. این مجموعه‌دار مشهدی ادامه داد: در این میان یک سکه ضرب ابرشهر نیشابور است که من تاکنون تنها یک نمونه از آن را مشاهده کرده‌ام. وی به برخی دیگر از نفیس‌ترین سکه‌های این مجموعه اشاره کرد و گفت: چند قطعه از سکه‌های اردشیر اول با تاج ترکیبی نایاب در این مجموعه وجود دارد که نمونۀ آن تنها چهار یا پنج مورد در جهان دیده شده است.

صفار همچنین از سکه‌های ملکه پوراندخت ساسانی؛ شاهپور اول ساسانی با تاجی خاص؛ یزدگرد سوم، آخرین شاه ساسانی؛ اردشیر سوم، از آخرین شاهان ساسانی؛ بهرام گور ساسانی؛ خسروپرویز و انوشیروان به عنوان دیگر نمونه‌های نادر این مجموعه نام برد.