موشن گرافیک

سه شنبه فرهنگی (1): «معرفی قرآن اهدایی و نفیس متعلق به قرن 11ق.»

این نسخه از قرآن کریم متعلق به سال 1005 قمری است که به دلیل قدمت، کیفیت خط و تزئینات اوراق، مصحفی نفیس محسوب می‌شود و در آن 430 ابتکار اتفاق افتاده است.

۲۰ اسفند ۱۳۹۷