موشن گرافیک

سه شنبه فرهنگی (3): «معرفی نسخه خطی صحیفه سجادیه قرن پنجم هجری قمری»

این نسخه به شمارۀ 12405 در گنجینۀ نُسخ خطی آستان قدس رضوی به ثبت رسیده و بخشی از مجموعۀ فوق‌العاده نفیسی است که پنج کتاب و رساله در بردارد.

۲۲ فروردین ۱۳۹۸