موشن گرافیک

سه شنبه فرهنگی (5): «معرفی نسخ خطی شیخ بهایی و کهن‌ترین اسناد آستان قدس رضوی»

معرفی دو نسخه از تألیفات و وقفیات شیخ بهایی به نام‌های «مشرق‌الشمسین و اکسیرالسعادتین» و «شرح الاعمال الهندسیه» و تعداد 10برگ از اسناد نویافتۀ آستان قدس رضوی متعلق به سدۀ ششم قمری.

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸