موشن گرافیک

سه شنبه فرهنگی (48): «معرفی نسخه‎های خطی مصور خمسه نظامی، موجود در گنجینه رضوی»
همزمان با روز بزرگداشت نظامی گنجوی، نسخه های خطی مصور خمسه نظامی، موجود در گنجینه رضوی به صورت مجازی رونمایی شد.
۲۱ اسفند ۱۳۹۸