۲۹ اسفند ۱۳۹۸

تولیت وقت آستان قدس رضوی

قرآن منسوب به خط علی ابن موسی الرضا علیه السلام در سال 1338 ش.