۱۳۹۸-۱۲-۲۹

زهرا محسنی

آثار مرتبط با حوزه مردم شناسی شامل بادبزن حصيري پولک و یراق دوزی شده، سینی مسی ساده، مجمعه مسی کنگره دار، پارچ مسی، آفتابه مسی، تشت کنگره دار مسی در سال 1381 تا 1386

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود

گالری تصاویر