موشن گرافیک

نمایشگاه مجازی «حکیم توس»

در این نمایشگاه، آثار نفیس گنجینه رضوی شامل اشیاء موزه‌ای، قدیمی‌ترین و نفیس‌ترین نسخ خطی شاهنامه و اسناد دست‌نویس مربوط به مشارکت آستان قدس رضوی در ساخت بنای آرامگاه فردوسی معرفی شده است.

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹