۱۰ خرداد ۱۳۹۹
با مشاركت آستان قدس رضوی صورت گرفت

برگزاری نمايشگاه مجازی قرآن برای اردو زبانان

به همت خانه فرهنگ ايران در پيشاور و با مشاركت موزه قرآن و نفايس آستان قدس رضوی، نمايشگاه مجازی قرآن كريم برپا شد.

معاون امور موزه های آستان قدس رضوی گفت: طی همكاری معاونت موزه ها و ترويج ميراث فرهنگی آستان قدس رضوی با سفارت ايران در پيشاور پاكستان، نمايشگاه مجازی قرآن به صورت ويديو كليپ برگزار شده و بر روی سايت سفارت ايران در پاكستان و سايت موزه های آستان قدس رضوی قرار گرفته است.

مهدی قيصری نيك افزود: در اين نمايشگاه كه با تلاش كارشناسان اداره مطالعات و معرفي آثار موزه های آستان قدس رضوی و رايزنی فرهنگی ايران در پيشاور صورت گرفت، تعداد بيش از 25 نسخه منتخب از نفايس قرآن های خطی از قرن چهارم تا سيزدهم قمری معرفی شده است.

قيصری همچنين با اشاره به مشخصات تصويری اين نمايشگاه گفت: در اين نمايشگاه مجازی با طراحی، صفحه آرايی و صداگذاری به زبان اردو توسط مجری مشهور راديو تلويزيون شبكه پی تی وی، به معرفی موزه قرآن و نفايس آستان قدس رضوی اقدام شده است.

همچنين با ورود به اين نمايشگاه بعد از شنيدن تلاوت سوره مباركه قدر توسط كريم منصوری؛ قاری ممتاز كشورمان، مصاحف و نسخ خطی قرآنی منسوب به ائمه اطهار از جمله امام علی(ع) امام حسن(ع) امام حسين (ع) امام سجاد(ع) و امام رضا(ع) به نمايش گذاشته می شود.

جهت بازدید از نمایشگاه مجازی قرآن کلیک نمایید.