موشن گرافیک

سه شنبه فرهنگی (54): «معرفی قرآن راوندی؛ اهدایی امام خمینی (ره) موجود در گنجینه رضوی»

یکی از قدیمی ترین قرآن های خطی گنجینه رضوی که در مرداد ماه 1363 توسط بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران؛ حضرت امام خمینی (ره) به گنجینه رضوی اهدا شده است، قرآنی بسیار نفیس معروف به قرآن راوندی است که در سال 586 ق. توسط احمد بن محمد بن علی راوندی از هنرمندان عصر سلجوقی به خط نسخ کهن کتابت شده است.

۱۳ خرداد ۱۳۹۹