فیلم

معرفی محراب زرین فام پیش روی مبارک حضرت امام رضا علیه السلام

محراب کاشی زرین فام پیش روی حضرت در نیمه اول قرن هفتم هجری ساخته و بر دیوار جنوب غربی روضه منوره، ضلع پیش روی مبارک حضرت امام رضا علیه السلام نصب شده است. این محراب تاریخی پس از چندین بار مرمت طی ادوار مختلف، در پی گسترش فضای روضه منوره، سال 1356 شمسی از محل اصلی برداشته، و به موزه رضوی منتقل شده است.

۲۲ تیر ۱۳۹۹