موشن گرافیک

سه شنبه فرهنگی (61): «معرفی دستخط علامه محمدباقر مجلسی، موجود در گنجینه رضوی»

در گنجینه رضوی 1918 نسخه خطی از آثار علامه محمدباقر مجلسی موجود است که برخی از این نسخه‎ها به‎دستخط وی می‎باشد که در شصت و یکمین برنامه سه شنبه های علمی و فرهنگی تعدادی از آنها معرفی و رونمایی شد.

۲۸ مرداد ۱۳۹۹