فیلم

کارگاه آموزشی مجازی: «معرفی صندوق پوش زربفت»

این اثر به عنوان دستبافته ای نفیس و ارزشمند از عصر صفوی توسط سرکار خانم زهرا محسنی در قالب کارگاه آموزشی معرفی و مورد بررسی قرار گرفته است.

۱۰ شهریور ۱۳۹۹