۱۹ شهریور ۱۳۹۹
در نشست شورای ملی ثبت آثار تاریخی

15 اثر از اشیاء موزه های رضوی در فهرست آثار ملی قرار گرفت

این آثار شامل 5 نسخه از قرآن‌های نفیس موجود در موزه قرآن و نفایس آستان قدس رضوی و 10 شیء موزه‌ای گنجینه تاریخ حرم و گنجینه سکه موزه رضوی است.

از میان 20 اثر تاریخی منقول و غیر منقول موزه های استان خراسان رضوی که در نشست شورای ملی به ثبت ملی رسیده است، 15 اثر متعلق به موزه های آستان قدس رضوی است.

معاون امور موزه های آستان قدس رضوی با بیان این مطلب به ذکر آثار ثبت شده پرداخت. 

مهدی قیصری نیک با بیان اینکه این آثار شامل 5 نسخه از قرآن‌های نفیس موجود در موزه قرآن و نفایس آستان قدس رضوی و 10 شیء موزه‌ای گنجینه تاریخ حرم و گنجینه سکه موزه رضوی است، تصریح کرد: قرآن منسوب به دست‌خط امام علی(ع)، قرآن خطی ابراهیم سلطان تیموری، قرآن خطی عبدالله طباخ هروی، قرآن خطی مُتَرجَم مشهور به قرآن قدس، اوراقی از قرآن بایسنقری از میان قرآن های موزه قرآن به ثبت ملی رسیده است.

وی همچنین از میان آثار گنجینه حرم مطهر رضوی که به ثبت ملی رسیده است به ضریح فولاد جوهری حرم مطهر، سنگ مقام حضرت رضا(ع)، درِ چوبی مسجد بالاسر، کتیبه‌های مشبک طلا مزین به سوره انسان نصب شده بر ضریح مطهر، کتیبه‌های طلای صندوق مرقدمطهر به خط علیرضا عباسی، محراب کاشی زرین‌فام پیش روی مبارک، پایه شمعدان دارالشفاء حرم مطهر رضوی، سنگاب خوارزمشاهی حرم مطهر، قدیمی‌ترین در چوبی حرم مطهر و سکه ولایت‌عهدی حضرت رضا(ع) ضرب نیشابور، اشاره کرد. 

قيصری نيك با بيان اينكه پرونده بسياری از ديگر آثار موزه های آستان قدس رضوی نيز در نوبت ثبت ملی قرار دارند اظهار داشت: در نخستين گام ۱۵ اثر به ثبت ملی رسيد. قيصری نيك همچنين ثبت ملی آثار تاريخی را مقدمه ثبت جهانی آنها خواند و اظهار داشت: برای ثبت آثار تاريخی در حافظه جهانی يونسكو، ثبت ملی آنها اولين گام است و ما بی وقفه به سوی ثبت جهانی آنها در حركت هستيم.