۲۵ شهریور ۱۳۹۹
مرمت 651 اثر در پنج ماه

حفاظت از تاریخ در «اداره مرمت»

این اداره علاوه بر مرمت آثار و اشیای ارزشمند با انجام اقدام های حفاظتی پیشگیرانه در تلاش است از آسیب و تخریب آثار تاریخی و هنری جلوگیری کند و هزینه…

رئیس اداره حفاظت و مرمت آثار فرهنگی آستان قدس رضوی از مرمت 651 اثر گنجینه رضوی طی پنج ماه ابتدای سال جاری خبر داد و افزود: از این آثار مورد مرمت قرار گرفته تعداد 388 جلد نسخه خطی، 189 جلد کتاب چاپ سنگی و 78 اثر شامل سکه، ظرف فلزی و سفالی بوده است.

علی اصغر ثابت جازاری، برداشتن وصله های اسیدی، وصالی اوراق و عطف، بازسازی قسمت های کمبود، دوخت مجدد عطف کتاب، ترمیم جلد و تجلید مجدد کتاب را از جمله اقدام هایی عنوان می کند که در راستای حفاظت از نسخ خطی و چاپ سنگی صورت گرفته است.

وی شناسایی و تهیه شناسنامه حفاظتی و مرمتی برای همه آثار، تجهیز کارگاه به لوازم کارگاهی و آزمایشگاهی مناسب، به کارگیری نیروی انسانی متخصص، آسیب شناسی، فن شناسی، حفاظت و مرمت، کنترل شرایط محیطی «دما، نور، رطوبت» موزه ها و تداوم آموزش و بالابردن سطح دانش فنی و مهارت های علمی کارشناسان را از جمله اقدام های این اداره عنوان می کند که در راستای حفظ و نگهداری از میراث کهن موجود در گنجینه های موزه رضوی به انجام می رسد.

رئیس اداره حفاظت و مرمت آثار فرهنگی آستان قدس رضوی به اقدام های حفاظتی در خصوص آثار نفیس گنجینه رضوی اشاره داشته و بیان می کند: این اداره علاوه بر مرمت آثار و اشیای ارزشمند مخازن سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی مانند کتاب های خطی، چاپ سنگی و چاپی، آثار موزه ای و نشریات و اسناد تاریخی، با انجام اقدام های حفاظتی پیشگیرانه در تلاش است از آسیب و تخریب آثار تاریخی و هنری جلوگیری کند و هزینه های گزاف مرمت آن ها را به حداقل برساند.
از جمله اقدام های حفاظتی پیشگیرانه می توان به گردگیری کامل (ورق به ورق) تعدادی قرآن و نسخه خطی، اسیدزدایی و آفت زدایی نسخ خطی اشاره کرد. 

برپایه گفته این مسئول از دیگر اقدام های این اداره می توان به پاک سازی آلودگی های محیطی تعدادی از اشیای موزه مرکزی، بازدید از گنجینه سکه و شناسایی آثار آسیب دیده و تمیزکاری پرده کعبه مکرمه در موزه قرآن و نفایس اشاره داشت.

ثابت جازاری ادامه می دهد: بررسی شرایط محیطی موزه ها و مخازن، پایش پیوسته اشیای آن ها، توجه به تأمین و کنترل شرایط محیطی مانند دما، رطوبت و نور در این بخش ها و ضدعفونی و سمپاشی بخش های گوناگون سازمان در ادوار مختلف از جمله اقدام های پیشگیرانه برای حفظ آثار است.

گفتنی است اداره حفاظت و مرمت آثار فرهنگی آستان قدس رضوی در سال 1375 به منظور حفاظت و صیانت و احیای مجموعه آثار فرهنگی و هنری موجود در موزه های آستان قدس رضوی و با در نظر گرفتن قوانین و توصیه های بین المللی حفاظت و مرمت تأسیس شد و هم اکنون از نظر وسعت، تنوع تخصص و حجم کار، فعال ترین حوزه مرمتی در شرق کشور به شمار می رود.