۱۶ دی ۱۳۹۹
در شصت‌وهشتمین سه‌شنبه علمی فرهنگی

نفیس‌ترین نسخه خطی خمسه خواجوی کرمانی رونمایی شد

در این مراسم که به صورت وبیناری برگزار شد، نسخه خطی «خمسه» خواجو، یکی از یازده اثر خطی خواجوی کرمانی موجود در مرکز نسخ خطی آستان قدس رضوی رونمایی شد.

هم‌زمان با روز بزرگداشت خواجوی کرمانی، نفیس‌ترین نسخه خطی موجود در گنجینه رضوی، از آثار این شاعر ایرانی قرن 8 هجری، در برنامه سه‌‎شنبه‌های علمی‌فرهنگی آستان قدس رضوی رونمایی شد.

شصت‌وهشتمین سه‌شنبه علمی فرهنگی سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی به رونمایی از اثر خطی نفیس این شاعر نامی اختصاص یافت.

در این مراسم که به صورت وبیناری برگزار شد، نسخه خطی «خمسه» خواجو، یکی از یازده اثر خطی خواجوی کرمانی موجود در مرکز نسخ خطی آستان قدس رضوی رونمایی شد.

خمسه خواجو، یکی از نسخه‌های بسیار نفیس موجود در گنجینه رضوی از خواجوی کرمانی است که دومین نسخه خطی در کتابخانه‌های ایران و دارای سه مجلس تصویر هنری و مشتمل بر پنج مثنوی است. گوهرنامه‎، کمال‎نامه، و گل و نوروز از مثنوی‌های آن به شمار می‌رود.

این نسخه در سال 965 هجری قمری توسط حسن محمدشریف کاتب شیرازی به خط نستعلیق خوش کتابت شده است.

برگ آغازین کتاب دارای تذهیب بسیار نفیس دوره صفویه بوده که چهار بیت از ابیات ابتدای خمسه خواجو داخل آن کتابت شده است.

همچنین دکتر محمدرضا صرفی، استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان از سخنرانان این مراسم وبیناری بود. وی اشعار خواجوی کرمانی را مملو از اندیشه های شیعی خواند و گفت: قدیمی‌ترین نسخه تاریخ‌دار از این شاعر کرمانی متعلق به سال ۷۵۰ هجری است که تاریخ وفات خواجو هم همین سال است. وی نسخه رونمایی شده را از جهت ادبی و هنری قابل توجه دانست.

علیرضا هاشمی‎نژاد، عضو پژوهشکدۀ فرهنگ اسلام و ایران دانشگاه شهید باهنر کرمان از دیگر سخنرانان این مراسم بود. وی این نسخه را یک از نسخ نفیس خواجو عنوان کرد و اظهار داشت: از خمسه تنها چند نسخه مهم داریم که یکی با تاریخ کتابت 830 قمری در استانبول و دیگری به کتابت 924 قمری در لندن نگهداری می‌شود و نسخه آستان قدس رضوی نیز یکی از مهم ترین این نسخ است.