۲۴ دی ۱۳۹۹
در برنامه سه شنبه های فرهنگی

دست‌خط و احکام امیرکبیر رونمایی شد

یکی از جالب توجه‌ترینِ این اسناد، نامه‌ای خطاب به ناصرالدین‌شاه است که در آن از کم‌کاری شاه و اهمالش در امور مملکتی گلایه کرده و از وی می‌خواهد تا…

دست خط و احکام میرزا تقی خان امیر کبیر در شصت و نهمین برنامه سه شنبه های فرهنگی آستان قدس رضوی رونمایی شد.

یکی از اسناد رونمایی شده در این مراسم به موضوع اعزام ميرزا موسي مستوفي به خراسان به منظور انتظام امور ديواني توسط ميرزا تقي خان اميرکبير و سفارش وي به محمدناصرخان سردار، پيشکار و وزير خراسان در سال‎۱۲۶۶ق مربوط است.

سند دیگر دستور ميرزا تقي خان اميرکبير به مباشران و حاکمان مسير تهران به مشهد جهت پرداخت سيورسات به نيروهای نظامی و افواج قزوین اعزامي از قزوين به خراسان در سال 1266ق است. در این سند آمده است که باید در هر یک از منازل، سورو سات یک روزه آن ها موافق تفضیل نامه موجود فراهم شود.

در سند دیگری از سوی صدر اعظم امیر کبیر، به حکام، ضباط و مباشرین امور دیوانی حکم شده که بر حسب امر شاه، صفرعلی خان سرکرده سواره شاهسون با ششصد نفر سواره شاهسون مامور و روانه خراسان می باشند .

یکی از جالب توجه‌ترینِ این اسناد، نامه‌ای به دست‌خط امیرکبیر خطاب به ناصرالدین‌شاه است که در آن از کم‌کاری شاه و اهمالش در امور مملکتی گلایه کرده و از وی می‌خواهد تا وظایفش را به نحو احسن انجام دهد. 

همچنین عکس دسته‌جمعی که امیرکبیر و ناصرالدین‌شاه در آن مشاهده می‌شوند، از اسناد جالب توجهی بود که در این مراسم از آن رونمایی شد.

این عکس متعلق به سال 1264 قمری است که به فاصلۀ 6 سال پس از ورود عکاسی به ایران و توسط ملک قاسم میرزا، اولین عکاس ایران، گرفته شده است. مهدی حسامی اظهار داشت: در زمان فوت احمدشاه، امیرکبیر برای مشایعت ناصرالدین‌شاه و اردن او به تبریز سفر کرد که این عکس احتمالا در تبریز گرفته شده است.

در ادامه این برنامه، استاد سید علی آل داوود، پژوهشگر اسناد تاریخ معاصر نیز به محتوای نامه های باقی مانده از امیرکبیر در کتابخانه اسناد ملی اشاره داشت که به هدایت امور دربار در مقابله با دولت های خارجی و تدابیر امور داخلی پرداخته بود.

وی ادامه داد: از اقدامات مهم امیرکبیر در ایران می توان به تلاش وی براي بازسازي هویت ایرانیان و نیز انتشار روزنامه وقایع اتفاقیه در سال سوم سلطنت ناصرالدین‌شاه قاجار در ۱۸ بهمن ۱۲۲۹، قطع دریافتی‌های بی‌حساب و بی جهت مواجب نیروهای حکومت از دستگاه‌ها، سر و سامان دادن به قوانین مالیات و تعدیل صورت عواید و مخارج آن اشاره داشت.