موشن گرافیک

سه شنبه فرهنگی (72): «معرفی دو نسخه خطی مکاسب و الصلاة؛ به خط شیخ مرتضی انصاری»

 کتاب الصلاة که در سال 1347 شمسی توسط سیّد مرتضی سبط وقف آستان مقدس رضوی شده است با استناد به آیات و روایات و اقوال فقهای مشهور مباحث صلاة به طور گسترده مورد بحث قرار گرفته است. در کتاب مکاسب نیز که توسط رحمت الله شوشتری در آبان 1351وقف آستان مقدس رضوی شده است، مبحث خیارات را مورد بحث قرار داده است.

۱۶ بهمن ۱۳۹۹