موشن گرافیک

سه شنبه فرهنگی (77): «معرفی قرآن خطی با دستخط منسوب به امام موسی کاظم(ع)»

این نسخه ارزشمند در سال 1009 هجری قمری توسط شاه عباس صفوی به آستان ملک‌پاسبان حضرت علی بن‌موسی‌الرضا(ع) وقف شد و شیخ بهاءالدین محمد وقف‎نامه آن را در ظهر برگ اول داخل جدول مستطیلی‌شکلی کتابت کرده است.

۲۰ اسفند ۱۳۹۹