موشن گرافیک

سه شنبه فرهنگی (78): «معرفی قرآن خطی با دستخط منسوب به امام حسین(ع)»

این قرآن شامل جزء 16 قرآن کریم است و از آیه 75 سوره کهف تا آیه 135 سوره طه را در بردارد. این نسخه به خط کوفی 7سطری بر روی پوست کتابت شده و صفحه پایانی آن، رقم مبارک «کتبه حسین‌بن‌علی» مشاهده می‌شود.

۲۸ اسفند ۱۳۹۹