فیلم

گنجینه ای از ارادت ها به امام رضا علیه السلام

گنجینه مدال موزه آستان قدس رضوی، گنجینه ای است که قهرمانان و افتخارآفرینان ورزش کشورمان و دیگر ورزشکاران مسلمان، مدال ها و نشان های افتخار خود را پیشکش آستان امام رضا علیه السلام کرده اند.

۱۵ فروردین ۱۴۰۰