۲۸ فروردین ۱۴۰۰
توسط اداره حفاظت و مرمت صورت گرفت

انجام 214 هزار اقدام حفاظتی و مرمتی در یک سال

مرمت نسخ خطی قرآن و همچنین نسخ خطی با موضوعات مختلف، کتب چاپی سنگی و چاپ‌سربی، اسناد تاریخی، سکه، ظروف و سفال بخشی از این آثار است.

رئیس اداره حفاظت و مرمت آثار فرهنگی سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی از انجام بیش از 214هزار اقدام حفاظتی و مرمتی در سال گذشته خبر داد و گفت: این رقم نسبت به سال 98 افزایش چشمگیری داشته است.

علی‌اصغر ثابت‌جازاری با اعلام انجام 214هزار و 707 عملیات حفاظت و مرمت بر روی آثار نفیس تاریخی متعلق به مجموعه کتابخانه، موزه و مرکز اسناد آستان قدس رضوی تصریح کرد: مرمت نسخ خطی قرآن و همچنین نسخ خطی با موضوعات مختلف، کتب چاپی سنگی و چاپ‌سربی، اسناد تاریخی، سکه، ظروف و سفال بخشی از این آثار است.

رئیس اداره حفاظت و مرمت آثار فرهنگی سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی به ساخت جلد چرمی، ساخت جلد عطف و گوشه، مرقع‌سازی، آفت‌زدایی و اسیدزدایی سند و کتاب، مستندنگاری مرمت آثار، گردگیری ورق به ورق کتب چاپ سنگی و سربی، صحافی و طلاکوب عناوین منابع چاپی، ساخت ماکت قرآن منسوب به ثامن‌الائمه(ع)، بررسی و آسیب‌شناسی اسناد و کتب، سم‌پاشی و ضدعفونی محیط، بررسی و آسیب‌شناسی اشیاء موزه‌ای اشاره کرد و از آنها به عنوان بخشی دیگر از مهم‌ترین شاخصه‌های اقدامات حفاظتی و مرمتی این مرکز در سال گذشته نام برد.

وی مرمت نسخ خطی قرآنی مربوط به قرن 5 و 6 قمری را از شاخص‌ترین اقدامات مرمتی در سال 99 عنوان کرد و افزود: از دیدگاه حوزه حفاظت و مرمت، نفیس بودن آثار تاریخی تنها مرتبط به قدمت آن نیست بلکه مواردی چون تعداد، محتوا، ارزش مادی و فناوری و تکنولوژی نیز از دیگر شاخصه‌های یک اثر نفیس در حوزه مرمت است.