فیلم

اهدای فرش نفیس دستبافت توسط خاندان صفدرزاده حقیقی به موزه رضوی

علی رضا صفدرزاده حقیقی طراح و واقف این فرش، هدف خود از این وقف را تداوم راه پدر و بزرگان خانواده عنوان کرد و گفت: در آغاز بافت اثر تصمیم گرفتم اگر این کار با نهایت زیبایی، نفیس بودن و در بر داشتن همه معیارهای هنری خلق شد، برای زنده نگه داشتن نام پدر آن را برای  ساحت مقدس رضوی وقف کنم که خوشبختانه این انتظار محقق شد.

۱۹ خرداد ۱۴۰۰