۱۴ تیر ۱۴۰۰
وزير ميراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنايع‌دستی:

موزه‌های آستان‌ قدس رضوی از ظرفيت‌های كشور محسوب می شود

فضا، محيط و امكانات موزه‌های آستان‌قدس رضوی به قدری خوب است كه می توانيم در جهت برقراری ارتباط ميان موزه‌های آستان ‌قدس با موزه‌های جهان به ويژه با…

وزير ميراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنايع‌دستی در حاشيه بازديد از موزه‌های آستان‌قدس رضوی افزود: آستان قدس رضوی درتعامل با وزارت ميراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنايع‌دستی، به ويژه در بخش موزه‌ای از ظرفيت پژوهشگاه استفاده خواهد كرد و ما نيز از ظرفيت‌های آستان قدس بهره‌مند خواهيم شد. موزه‌های آستان قدس غنای بسيار بالايی دارد كه از وجود امام هشتم(ع) اين ظرفيت ايجاد شده است. همكاران آستان ‌قدس رضوی به خوبی فضای زيبايی با امكانات مناسب و نگهداشت خوب در موزه‌های آستان قدس فراهم كرده‌اند.

علي‌اصغر مونسان با بيان اين‌كه بايد تعاملات را بيشتر كنيم، گفت: ظرفيت‌های بسيارخوبی در وزارت‌خانه و آستان قدس وجود دارد كه می توانيم نقاط كمبود يكديگر را پوشش دهيم. موزه‌های آستان‌قدس رضوی از ظرفيت‌های كشور و جمهوری اسلامی محسوب می شود. هماهنگی ميان وزارت‌خانه و آستان قدس ‌موجب هم‌افزايی و ارتقاء بيشتر موزه‌های كشور خواهد شد. اميدواريم اين بازديد سرآغاز همكاری های خوبی در اين زمينه باشد.

وی يادآور شد: فضا، محيط و امكانات موزه‌های آستان‌قدس رضوی به قدری خوب است كه می توانيم در جهت برقراری ارتباط ميان موزه‌های آستان ‌قدس با موزه‌های جهان به ويژه با موزه‌های اسلامی در كشورهای مختلف، كمك كنيم. تاريخ، امكانات و اشياء بسيار خوبی در موزه آستان قدس وجود دارد كه حقانيت موزه‌های ايران را نشان می دهد. در برخی كشورها ادعاهايی درباره برخی اقلام مطرح مي‌شود كه واقعی نيست، اما در اين مكان ادعاها واقعی و مستند هستند.

مونسان تصريح كرد: تعاملات بين موزه‌ای با كشورهای جهان به ويژه كشورهای اسلامی می تواند موجب انتقال تجربه شود. هم‌چنين می توانيم نمايشگاه‌های متقابل يا مشترك برگزار كنيم. در وزارت‌خانه با كشورهای اروپايی در اين زمينه اقداماتی انجام داده‌ايم.