موشن گرافیک

سه شنبه فرهنگی (86): «معرفی اسناد و اخبار شفایافتگان امام رضا (ع)»

قدیمی‌ترین سند مربوط به شفایافتن فردی نابینا در دوره صفوی است که قبایی نیز از سوی آستان قدس به او اهدا شده است. در این اسناد، شفایافتگان شرح بیماری و حوادثی که بر آنها مترتب شده و اینکه چگونه شفا یافتند را می‌نوشتند.

۱۶ تیر ۱۴۰۰