موشن گرافیک

سه شنبه فرهنگی (87): «معرفی قدیمی‌ترین قباله‌های ازدواج عصر صفویه و افشاریه»

سند ازدواج گوهرشاد سلطان‌بیگم (دختر سلطان شاهرخ افشار، سومین شاه سلسلۀ افشاریه) با امیر محمدخان یکی از قدیمی‌ترین و مشهورترین عقدنامه‌های این مجموعه است.

۲۴ تیر ۱۴۰۰