۲ شهریور ۱۴۰۰
توسط مسئول امور موزه قرآن و نفایس معرفی شد

قرآن‌های منسوب به دست‌خط امام حسین(ع) و امام سجاد(ع) در موزه رضوی

قرآن با دست‌خط منسوب به امام حسین(ع) شامل جزء 16 قرآن کریم است و از آیه 75 سوره کهف تا آیه 135 سوره طه را در بردارد.

مسئول امور موزه قرآن و نفایس آستان قدس رضوی از وجود چندین نسخه قرآن و جزوه قرآنی خطی در این مجموعه خبر داد که دست‌خط آنها منسوب به امام حسین(ع) و امام سجاد(ع) است. این نُسخ حاوی ترقیمه‌هایی است که دست‌خط آنها را به این ائمۀ بزرگوار نسبت می‌دهد.

جواد فرهمندنژاد با بیان اینکه گنجینه قرآن و نفایس موزه آستان قدس رضوی مجموعه‌ای از نفیس‌ترین قرآن‌های خطی را در خود جا داده است، تصریح کرد: نسخه‌های خطی و جزوات قرآنی با دست‌خط منسوب به ائمه اطهار(ع) در رأس این نفایس قرار دارد.

وی از قرآنی با دست‌خط منسوب به امام حسین(ع) نام برد و گفت: این قرآن شامل جزء 16 قرآن کریم است و از آیه 75 سوره کهف تا آیه 135 سوره طه را در بردارد.

او افزود: این نسخه شریف به خط کوفی کهن 7سطری در 83 صفحه بر روی پوست کتابت شده و صفحه پایانی آن، رقم مبارک «کتبه حسین‌بن‌علی» مشاهده می‌شود. وی تأکید کرد: اعراب‌گذاری این نسخه در قرن چهار انجام شده است.

فرهمندنژاد با بیان اینکه هیچ نسخه یا مصحف کهن تاریخ‌دار از قرن اول هجری در دسترس نیست، تصریح کرد: آنچه از گذشته مطرح شده، بر اساس قراین و احتمالاتی چون ترقیمه «کتبه حسین‌بن‌علی»، قدمت، کتابت بر روی پوست، شیوۀ کتابت، رسم‌الخط و... است.

مسئول امور موزه قرآن و نفایس آستان قدس رضوی همچنین از وجود جزوه قرآنی با دست‌خط منسوب به امام حسین(ع) در موزه هدایای مقام معظم رهبری خبر داد و گفت: این نسخه نیز شامل اوراقی از قرآن کریم به خط کوفی کهن است که توسط خاندانی از تبریز به مقام معظم رهبری اهدا شده بود و معظم‌له نیز به آستان قدس رضوی اهدا کردند.

وی با بیان اینکه قرآن دست‌نویس منسوب به دستخط امام‌سجاد(ع) نیز یکی از نفیس‌ترین آثار این مجموعه است، افزود: در این مصحف شريف، از آیه 182 سوره بقره تا انتهای سورۀ ناس در 361 ورق پوست در اندازه 32 در 20 سانتي‌متر به خط کوفی کهن 16سطري کتابت شده است.

فرهمندنژاد خاطرنشان کرد: در برگ آخر این نسخه شریف نیز ترقیمه «کتبه المنتظر بوعده علي بن‌الحسين بن علي‌بن‌ابي‌طالب» کتابت شده است.

گفتنی است، موزه قرآن و نفایس آستان قدس رضوی واقع در صحن کوثر حرم مطهر، از غنی‌ترین موزه‌های قرآن در دنیا به شمار می‌رود. علاوه بر قرآن‌هایی با دست‌خط منسوب به ائمۀ اطهار(ع)، جزوات قرآنی کشوادبن‌املاس متعلق به قرن چهار هجری، ابن‌سیمجور، ابن‌کثیر و ابن‌ورّاق غزنوی و قرآن‎های یاقوت مستعصمی و بایسنقرمیرزا و ابن طباخ هروی نیز از دیگر نفایس منحصربه‌فرد این موزه است.