۱۳۹۴-۰۶-۰۳

حلزون‌های عنکبوتی (Lambisidae)

ده گونة شناخته شدة این نوع، منحصراً در آب‌های گرم اقیانوس هند و آرام زندگی می‌کنند و گیاه‌خوارند. نمونه فسیل شدة این حلزون در هاوایی به دست آمده است.
از نمونه‌های آن در مجموعه، می‌توان به لامبیس لامبیس، لامبیس کروکاتا و... اشاره نمود. اهدایی محمدسعید فؤاد وهبه

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود