۳ شهریور ۱۳۹۴

گربه‌ماهی دم قرمز

این ماهی گوشتخوار، به جارو برقی آکواریوم معروف است. در شب شکار می‌کند و نیاز به دید ندارد زیرا با سبیل‌های حساس خود، طعمه را حس می‌کند. این ماهی به علت داشتن سر کاملاً استخوانی و محکم، سنگ‌های بسیار بزرگ را برای گرفتن طعمه به‌راحتی جابه‌جا می‌کند، اهدایی مرتضی همتی.