۱۳۹۴-۰۶-۰۳

اسبک دریائی

اهدایی محسن پیل پای از بندر عباس.
اسبک‌ها که سر آنها شبیه اسب است از سخت پوستان کوچک و لارو ماهی‌ها تغذیه می‌کنند.