۱۳۹۴-۰۶-۰۳

ماهی خاردار فوگل

دارای رنگ کرم قهوه‌ای همراه با خال‌های کرم رنگ و خارهای مثلتی شکل کوچک در تمام قسمت‌های بدن است، محل زیستگاه: خلیج فارس، اهدایی محسن پیل پای از بندرعباس