۳ شهریور ۱۳۹۴

سفره ماهی

سفره ماهی نوعی ماهی تخت و وابسته به کوسه ها است. استخوان بندی آن‌ها از غضروف تشکیل شده است. سفره ماهی ها با حرکت دادن باله‌های سینه‌ای خود و حرکاتی شبه پروازی شنا می‌کنند. از آنجایی که چشم آنها در بالای بدنشان و دهانشان در زیر بدن قرار گرفته است، نمی‌توانند طعمه خود را ببینند. در عوض از حواس بویایی یا گیرنده‌های الکتریکی مشابه برخی کوسه‌ها استفاده می‌کنند.