آثار برگزیده

تابلو پناه (یتیم نوازی حضرت علی علیه السلام)
ابعاد اثر: 50 ×73 س.م.
سبک اثر: نگارگری.
تکنیک اثر: اکریلیک.
تاریخ خلق اثر: 21 رمضان 1397/ 1356 ش.
تاریخ اهداء: 1371 ش

نام اثر: پناه (یتیم نوازی حضرت علی علیه السلام)
ابعاد اثر: 50 ×73 س.م.،
سبک اثر: نگارگری،
تکنیک اثر: اکریلیک،
تاریخ خلق اثر: 21 رمضان 1397/ 1356 ش،
تاریخ اهداء: 1371 ش،
شمار ثبت: 93087.

این تابلو نشانگر این است که حضرت تعدادی کودک یتیم را درآغوش گرفته و مهربانانه نوازش می‌کند. نگارگر توانا به دلیل قداست و جلال حضرت، ایشان را از طرف پشت تصویرگری نموده و سر مبارک حضرت را با دستار و پارچه‌ای پوشانیده است. تصویر حضرت علی (ع) در بالاترین قسمت سمت راست تابلو، اوج مقام عرفانی و تقرب الهی را نشان می‌دهد. در پایین پای حضرت که نان و خرما در انبانی دیده می‌شود، نشان‌دهندة مهربانی و رسیدگی به یتیمان است. 

تابلو پناه (یتیم نوازی حضرت علی علیه السلام)