آثار برگزیده

تابلو کوثر (حضرت زهرا (س))
ابعاد اثر: 80×100 س.م.
سبک اثر: نگارگری.
تکنیک اثر: اکریلیک.
تاریخ خلق اثر: 1386 ش.
تاریخ اهداء: 1389ش.

نام اثر: کوثر (حضرت زهرا (س))
ابعاد اثر: 80×100 س.م.،
سبک اثر: نگارگری،
تکنیک اثر: اکریلیک،
تاریخ خلق اثر: 1386 ش،
تاریخ اهداء: 1389ش،
شماره ثبت: 930811

در این اثر، حضرت صدیقه فاطمه (س) در هاله‌ای از نور سبزرنگ و پشت سر ایشان، چهار زن پاکدامن بهشتی (حضرت مریم، آسیه؛ زن فرعون، هاجر؛ زن حضرت ابراهیم (ع) و حضرت خدیجه) تصویر شده است. در مقابل حضرت زهرا (س)، حوض کوثر جاری و ساری است. در پایین اثر، افراد گناهکار دوزخی به حضرت زهرا (س) التجا و پناه آورده‌اند تا شفاعت و عنایت حضرت شامل ایشان شود. نوری که بر گناهکاران تابیده، بیانگر توجه و عنایت حضرت به افراد است.