۱۳۹۴-۰۵-۲۶

اسکناس یک تومانی دوره قاجار

اين اسكناس تاريخی از جمله سری دوم اسكناس هاي اوليّه ايران در عهد قاجار است كه توسط بانك شاهنشاهی ايران در طي سال هاي 1303 تا  1311 ه.ش در انگلستان چاپ شد. 
طرح روی اين اسكناس شامل تصوير ناصرالدين شاه قاجار و فيليگران (پس زمینه محو)  آن شير و خورشيد می باشد. ارزش اين اسكناس يك تومان می باشد و به امضای موری (مدير كل بانك) و والتر (دفتر دار كل بانك شاهنشاهی ايران) رسيده است. عبارت " فقط در يزد ادا خواهد شد " روي اسكناس بدان معناست كه فرد دارنده اسكناس تنها با مراجعه به يكی از شعب بانك شاهنشاهی ايران در شهر يزد می توانسته است آن را به مسكوكات طلا و نقره تبديل نمايد.

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود