۳ شهریور ۱۳۹۷

اسكناس ده هزار ریالی بانک مرکزی ايران با مهر نمونه

پس از پیروزی انقلاب اسلامی کلیه اسكناس هاي رژيم سابق كه روی آنها تصویر محمّد رضا پهلوي و فيليگران (تصویر یا نقوش محو در کاغذ اوراق بهاء دار) شير و خورشيد بود، سورشارژ (روچاپ) و  منتشر شد؛ سري اوّل، دوم و سوم اسکناس ها بدین ترتیب منتشر گردید امّا در سري چهارم، تصوير گنبد و بارگاه امام علی بن موسی الرضا (ع) روی اسکناس ها جایگزین تصویر محمّد رضا پهلوي گردید. 
اسکناس 10000 ریالی با تصویر گنبد و بارگاه منور امام رضا (ع) روی اسکناس و نماي بيروني و سر درب ساختمان سابق مجلس شوراي ملّي در پشت آن یک نمونه از اسکناس های سری چهارم پس از پیروزی انقلاب اسلامی است که با امضاء علی اردلان (وزیر امور اقتصادی و دارایی) و محمّد علی مولوی (رئیس کل بانک مرکزی ایران) با مهر نمونه و شماره سریال 000000 1/34 در سال 1359  به منظور بررسی طرح و رنگ و تصویب نهایی چاپ گردید.  كتيبه سورشارژ " جمهوري اسلامي ايران " و آرم "انقلاب اسلامي" روي فيليگران این اسکناس نیز دیده می شود.
برچسب ها:
گنجینه اسکناس, کلکسیون پول, اسکناس جمهوری اسلامی